Kerema KultuurikodaGustav Liit - Kerema Kultuurikoda

Gustav Liit

GUSTAV LIIT (1886-1941)

Gustav Liit sündis 30. juulil 1886. aastal Hiiumaal Pühalepa kihelkonnas, Suuremõisa lähedal asuvas Kerema külas. Juba poisikesena tundis ta huvi muusika vastu ja õppis ühelt külamehelt viiulimängu. Noormehena käis ta helilooja Rudolf Tobiase isa, Käina kiriku köstri Johannes Tobiase juures orelimängu õppimas. Teenistust leidis ta Pühalepa kirikumõisas pastor Karl Otto von Malmi juures, kus ta töötas kutsarina, kiriku kellamehe ja orelimängijana. Gustav abiellus 1908. aastal kodukülast pärit Mari Sakkoriga. Neil oli neli tütart. Neljas laps polnud veel sündinud, kui Gustav 1914. aastal mobiliseeriti Vene tsaariarmeesse. Ta pidi võitlema I Maailmasõjas kuni sõja lõpuni. Pärast sõja lõppu kutsus pastor Malm Gustavi koos perega endaga kaasa Vormsi saarele. Gustav töötas aastail 1819-1921 Vormsi kirikus orelimängijana ja koorijuhina. Pärast pastor Malmi surma tuli Gustav perega tagasi Hiiumaale oma kodutallu ja jätkas tööd Pühalepa kirikus oreli mängijana. Ühtlasi juhatas ta kirikukoori ning parandas ja hooldas Hiiumaa oreleid. Meisterdas koju harmooniumi, millel kõik ta neli tütart mängima õppisid. Tegi ise viiuli ja mängis sellel ka kirikus. Gustav Liit tundis hästi ka puutööd. Ta tegi ise koju kogu vajamineva mööbli, Suuremõisa koolile valmistas ta esimesed kaheistmelised pingid. Ta kuulus ühiskaupluse ja ühismeierei juhatusse, oli kindlustusseltsi kirjatoimetaja ja laekur, samuti aitas külamehi palvekirjade kirjutamisel. Mitmel korral oli ta valitud Suuremõisa vallavanemaks.

Gustav Liiti elutee katkestas II Maailmasõda. Kui Eesti liideti Nõukogude Liiduga, määrati ta Pühalepa valla täitevkomitee esimeheks. Pärast Hiiumaa vallutamist Saksa vägede poolt lasti ta oma ametikoha tõttu 27. novembril 1941. aastal Kärdlas maha ja on maetud Kärdla kiriku juurde ühishauda.

Orelit mängis Gustav Liit Pühalepa kirikus kuni oma surmani. Märgiline on ka see, et Gustav Liit oli sisuliselt viimane, kes Pühalepa kiriku orelil organistina mängis – II Maailmasõja järel Pühalepa kiriku orel rüüstati ning orelihelid kirikus vaikisid.

 

Gustav Liit.

Pühalepa Evangeelse Lutheri koguduse noorte laulukoor J.Tamvergi juhatusel laulukoori 50. aastase juubeli päeval  Pühalepas 21. juunil 1931.a. 1. reas vasakult esimene Johanna Liit, kolmas Marie Liit. 2. reas vasakult viies Helga Liit, seitsmes Aino Liit. Tagumises reas vasakult esimene vallavanem Gustav Liit.

Piletid