Kerema KultuurikodaStipendiumid - Kerema Kultuurikoda

Stipendiumid

Stipendiumiteade

MTÜ Kerema Kultuurikoda kuulutab välja konkursi muusikalise loomingulise tegevusega seonduvaks stipendiumite taotlemiseks 2022. aastal. Taotlused esitatakse MTÜ Kerema Kultuurikoda postiaadressil Haapsalu mnt 10, 90802 Palivere, Läänemaa või e-posti aadressil keremakultuurikoda@gmail.com . Stipendiumi saajatelt oodatakse osalust muusikalise tegevusega MTÜ Kerema Kultuurikoda poolt 2022. aastal korraldatavatel kontsertidel. Stipendiumite maksmine otsustatakse igakuiselt kalendrikuu viimaseks kuupäevaks saabunud taotluste alusel. Stipendiumi saajad avaldatakse MTÜ Kerema Kultuurikoda kodulehel. Stipendium makstakse sularahata arvelduse korras stipendiaadi isiklikule arveldusarvele.  

Taotlus stipendiumi maksmiseks

Stipendiumi otsused

 
Piletid